12

«.................... δεν είναι το μέγεθος της οργάνωσης που έχει σημασία αλλά της προσφοράς της και σ' αυτό διακρίνεστε εδώ και 90 χρόνια».
Actions: E-mail | Permalink |