12
  • «……………βρισκόμαστε σήμερα ανάμεσα στους άξιους συνεχιστές μιας παράδοσης αιώνων που εκφράζει το ιστορικό Τάγμα του Αγίου Ιωάννη».
Actions: E-mail | Permalink |